OCMW

Het OCMW is een belangrijke gemeentelijke instelling die er moet voor zorgen dat elke burger de kansen krijgt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Hiertoe ontwikkelen de OCMW's veel initiatieven.
Het bestrijden van kansarmoede is een van de belangrijkste hulpvormen van maatschappelijke dienstverlening: financiële hulpverlening, het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt via begeleiding naar tewerkstelling, schuldbemiddeling, opvang van asielzoekers en nog veel meer.

Daarnaast is het OCMW ook inrichter van diensten bejaardenzorg, en een ziekenzorg: diensten zoals thuislevering van warme maaltijden, poetsdienst aan huis, mindermobielencentrale enz.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31