Jaarsticker GFT container

De gft-sticker kost 40 euro voor een 120L container en 15 euro voor een 40L container.

Vanaf 01/04/2017 is het verplicht om de gft-sticker 2017 op de container te kleven. Tijdens de bedelingsdagen zal ook de gft-sticker verkocht worden. Na deze bedelingsdagen is de sticker te koop in het sociaal huis vanaf 3 april 2017.

Ter info: woensdag 22/03/2017 is de laatste ophaling met de gft-sticker 2016, vanaf woensdag 05/04/2017 heeft u de gft-sticker 2017 nodig.

De gft-sticker is nu ook te koop bij de handelaars die de huisvuilzakken bedelen, zie verder.

 

Nieuw: gft-sticker voor niet-gezinnen (handelaars)

 

Vanaf 01/01/2017 wordt een contantbelasting gevestigd op de inzameling van het gft-afval bij niet-gezinnen. Voor niet-gezinnen worden immers geen vaste kosten doorgerekend via een kohierbelasting zoals voor gezinnen.

 

M.a.w. er wordt een aparte gft-sticker ingevoerd voor niet-gezinnen zoals handelaars enz. Deze sticker kost:

- 80 euro voor een 120L container

- 30 euro voor een 40L container

 

De gft-sticker voor niet-gezinnen is enkel te koop in het sociaal huis, tijdens de openingsuren.

 

Waar en wanneer huisvuilzakken afhalen en gft-sticker aankopen?

 

1) Bij volgende lokale handelaars kan u vanaf 13/02/2017 terecht (afhalen huisvuilzakken en aankoop gft sticker):

- Daily News, Diestersteenweg 50, Nieuwerkerken

- D.R. Shop - Lees Smakelijk, Kerkstraat 114, Nieuwerkerken

- Spar Nieuwerkerken, Pastorijstraat 2, Nieuwerkerken

- Supra Ranjit, Weyerstraat 182, Nieuwerkerken

 

2) Tijdens de bedelingsdagen georganiseerd door het gemeentebestuur (afhalen huisvuilzakken en aankoop gft sticker):

Datum

Tijdstip

Locatie

Zaterdag 11/03/2017

9u tot 15u

O.C. De Brug, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken

Zaterdag 18/03/2017

9u tot 15u

Buurthuis Tercose, Opcosenstraat 7, Kozen

Zaterdag 25/03/2017

9u tot 15u

Parochielokaal Wijer, Grotestraat, Wijer (naast de pastorie, achter de kerk)

Zaterdag 01/04/2017

9u tot 15u

O.C. De Brug, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken

 

Tijdens deze bedelingsdagen kan de gft-sticker zowel cash als met bancontact betaald worden. Omdat wij over een beperkte hoeveelheid wisselgeld beschikken vragen wij om zoveel mogelijk gepast geld mee te brengen als u cash wil betalen.

Na deze bedelingsdagen kan u vanaf 1 april 2017 de huisvuilzakken afhalen en de gft-sticker aankopen in het Sociaal Huis

Let op:

- de bedelingsdag in Wijer gaat door in het parochielokaal van Wijer!

- in het Sociaal Huis is er geen bedeling van huisvuilzakken en geen stickerverkoop voor 03/04/2017!

 

3) In het recyclagepark (Ambachtsstraat 115, Nieuwerkerken) voor het afhalen van de huisvuilzakken, aankoop van gft-sticker is NIET mogelijk!

Wat meebrengen?

Zorg ervoor dat u uw elektronische identiteitskaart (e-ID) meebrengt, deze is nodig voor de registratie. Zonder e-ID kan u de huisvuilzakken niet afhalen en ook geen gft-sticker aankopen! Als u voor uw ouders, familie, buren, …huisvuilzakken wil afhalen of een gft-sticker wil aankopen, kan dat maar dan moet u de bijhorende identiteitskaarten meebrengen.

Sociale correcties – wijzigingen in 2017

 

Het gemeentebestuur kiest ervoor om in volgende situaties extra huisvuilzakken toe te kennen aan inwoners van onze gemeente.

Op basis van het aantal inwonende kinderen:

- gezinnen met 3 of 4 inwonende kinderen (samenstelling gezin): 1 rol * 44L

- gezinnen met 5 of meer inwonende kinderen (samenstelling gezin): 2 rollen * 44L

 

Op basis van enkele specifieke medische redenen (met vermelding van het nodige attest als bewijs):

- een gezinslid stomapatiënt: 2 rollen* 44L (doktersattest)

- een gezinslid gebruiker van TPN voeding: 2 rollen* 44L (doktersattest)

- een gezinslid met incontinentieproblemen: 2 rollen* 44L (mutualiteitpremie)

- een gezinslid met thuisbehandeling (begeleid vanuit het ziekenhuis): 2 rollen * 44L (ziekenhuisattest)

Het gemeentebestuur wil er voor zorgen dat de extra huisvuilzakken terecht komen bij die mensen die ze echt nodig hebben. Om misbruik te voorkomen vragen we dan ook een correct ingevuld aanvraagformulier vergezeld van het juiste attest. Deze gegevens worden uiteraard met de nodige discretie behandeld.

Indien een doktersattest gevraagd wordt is dit enkel geldig met duidelijke vermelding van de aandoening. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...