Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 of om 13u00 en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. In dat geval moet hij op een duidelijk zichtbare manier de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur vermelden.

 

Uitzonderingen

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen op de wekelijkse rustdag toestaan voor bijzondere omstandigheden.

 

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar en gelden voor het ganse grondgebied van Nieuwerkerken. Er kunnen geen individuele afwijkingen toegestaan worden.

 

De afwijkingen voor 2017 (op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag) zijn:

 • 2 januari tot en met 8 januari 2017
 • 13 februari tot en met 19 februari 2017
 • 17 april tot en met 23 april 2017
 • 1 mei tot en met 7 mei 2017
 • 22 mei tot en met 28 mei 2017
 • 5 juni tot en met 11 juni 2017
 • 30 oktober tot en met 5 november 2017
 • 6 november tot en met 12 november 2017
 • 13 november tot en met 19 november 2017
 • 20 november tot en met 26 november 2017
 • 27 november tot en met 3 december 2017
 • 4 december tot en met 10 december 2017
 • 11 december tot en met 17 december 2017
 • 18 december tot en met 24 december 2017
 • 25 december tot en met 31 december 2017

De afwijkingen voor 2018 (op deze dagen mag de zaak dus wél geopend worden ook al is het de wekelijkse rustdag) zijn:

 • 1 januari tot en met 7 januari 2018

Meer info

De wekelijkse rustdag (website FOD Economie)

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28