HET UITVOERINGSPLAN Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM

BEKENDMAKING

 

TER INZAGE


Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat overeenkomstig art. 8 § 10 van het Materialendecreet permanent ter  inzage ligt

 

• HET UITVOERINGSPLAN Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM

 

op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

 

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan

 

Namens het Schepencollege,
De Burgemeester,

Benny BAMPS

 

De Secretaris

Evi JANS

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31