HET UITVOERINGSPLAN Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM

BEKENDMAKING

 

TER INZAGE


Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat overeenkomstig art. 8 § 10 van het Materialendecreet permanent ter  inzage ligt

 

• HET UITVOERINGSPLAN Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM

 

op 16 september 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

 

U vindt het uitvoeringsplan, samen met een samenvattende brochure, op www.ovam.be/uitvoeringsplan

 

Namens het Schepencollege,
De Burgemeester,

Benny BAMPS

 

De Secretaris

Evi JANS

Contact

madiwodovrzazo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31