Bijlage huishoudelijk reglement voorinschrijvingen vakanties

Procedure voorinschrijvingen globale vakanties

 

Voorinschrijven (reservatie) is voor alle vakanties VERPLICHT

Voorinschrijvingen gebeuren schriftelijk via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of via het een inschrijvingsformulier.

De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in de 3 opvanglocaties of kan men downloaden via de website van de gemeente Nieuwerkerken: www.nieuwerkerken.be.

De inschrijvingsformulieren kunnen ook persoonlijk afgegeven worden in elke opvanglocatie.

 

Per kind wordt er een inschrijvingsformulier ingevuld met duidelijk vermelding van naam van het kind, naam van de ouders en handtekening.

 

De formulieren worden gedateerd op het ogenblik van de afgifte in de opvang.

De kinderen worden ingeschreven volgens datum van afgifte tot de maximum capaciteit bereikt is.

 

Alle ouders ontvangen een bevestiging van de voorinschrijving voor de aanvang van de vakantie.

Als er geen plaats meer is op bepaalde dagen dat opvang gewenst is worden ouders hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Telefonische voorinschrijvingen worden niet aanvaard.

 

Indien voor ingeschreven kinderen niet aanwezig zijn, zal er een reserveringskost van 2,50 euro per kind per dagdeel (vm en nm) aangerekend worden.

Er worden geen reserveringskosten aangerekend bij:

- ziekte van het kind of één van de ouders: Doktersbriefje binnenbrengen voor het einde van de maand. (voor facturatie),

- in geval van overmacht: bewijs binnenbrengen

- wijziging van de werksituatie van de ouders: bewijs van de werkgever bezorgen voor het einde van de maand ( voor facturatie)

- of bij het gebruik van een sorrykaart

 

 

 

Voorinschrijven kan op de volgende tijdstippen:

 

Korte vakanties tijdens het schooljaar ( herfst-, kerst-, krokus en paasvakantie)

 

 • Vanaf de eerste maandag na elke vakantie tot 10 werkdagen voor de aanvang van de vakantie.
 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
 • Niet ingeschreven, geen plaats in de opvang.
 • In geval van hoogdringendheid kan men persoonlijk contact opnemen met de coördinator via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of telefonisch.

 

Zomervakantie juli en augustus

 

 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juni 18.30u voor de maand juli.
 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juli 18.30u voor de maand augustus.

 

 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden. Niet ingeschreven geen plaats in de opvang.

 

 • Tot die tijd kunnen de ouders de reeds doorgegeven inschrijvingen wijzigen.

 

 • 16 juni worden de definitieve lijsten gemaakt voor de maand juli en aan de hand van die lijsten kan de uurrooster van de begeleiding opgemaakt worden.
 • 16 juli worden de definitieve lijsten gemaakt voor de maand augustus en aan de hand van die lijsten kan de uurrooster van de begeleiding opgemaakt worden.

 

 • Wanneer het kind niet op het vooringeschreven moment aanwezig te zijn, gelieve dit tijdig te melden aan de opvang of via mail.

 

 • Wanneer mensen dringend nood aan opvang hebben kunnen ze binnen de opvanguren (9u00-18.30u) contact opnemen met de coördinator op het GSM nummer van het Bieke 0473 45 02 99 of via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be

 

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...