Acties

Beleidsdoelstelling 3NPBD

De gemeente versterkt en vernieuwt het sociale weefsel en de contacten met en tussen burgers, met aandacht voor cultuur gezondheid en sport voor alle leeftijdscategorieën en bevolkingsklassen.

 

Actieplan

AP3.2 01 Een gediversifieerd laagdrempelig cultuuraanbod, het opzetten van intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning van lokale verenigingen en kunstenaars, optimaliseert de cultuurparticipatie van de burgers.

 

Acties:

 

 • Er is voldoende uitrusting aangekocht voor het gemeenschapscentrum
 • De Brug is voorzien van geluidsisolerende panelen
 • Er wordt een diepvries aangekocht voor het gemeenschapscentrum
 • Het gemeenschapscentrum is goed beheerd, onderhouden en ter beschikking gesteld
 • De raad van bestuur van het gemeenschapscentrum is administratief, financieel en logistiek ondersteund
 • Het gemeentebestuur heeft een aanvullend programma voorzien van culturele voorstellingen op de niet-gemeentelijke activiteiten
 • De gemeente heeft een voltijds equivalent cultuurbeleidscoördinator in dienst die alle acties voor een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid coördineert.
 • Indien wettelijk verplicht bij de organisatie van een activiteit in het gemeenschapscentrum mogen erkende verenigingen gebruik maken van de geluidsmeter van de gemeente (jeugdverenigingen uitgezonderd)
 • Het gunsttarief voor minderjarigen die deelnemen aan gemeentelijke voorstellingen is toegepast.

 

 • Het gemeentebestuur heeft intergemeentelijke cultuurcheques aangeboden aan alle meerderjarige inwoners
 • Huiskamerconcerten zijn gratis aangeboden aan de  inwoners
 • In samenwerking met het OCMW organiseert de cultuurdienst een culturele activiteit voor kansarme gezinnen.

 

 • Er is voldoende uitrusting aangekocht voor de uitleendienst
 • Het mobiel podium wordt weersbestendig gemaakt
 • Het materiaal van de uitleendienst is goed beheerd, onderhouden en ter beschikking gesteld.
 • Het principe van de maximumfactuur voor de uitleendienst en de verhuur van het gemeenschapscentrum is gehanteerd

 

 • De cultuurraad is administratief, financieel en logistiek ondersteund
 • De subsidies aan culturele verenigingen zijn uitgekeerd.

 

 • Door participatie in erfgoedcel Haspengouw wordt erfgoed meer onder de aandacht gebracht van de inwoners
 • Het gemeentebestuur ondersteunt of organiseert een activiteit die de ontsluiting van erfgoed voor ogen heeft

 

 • De tentoonstellingsruimte in het sociaal huis staat gratis ter beschikking van amateurkunstenaars en verenigingen
 • Artiesten van eigen bodem krijgen podiumkansen
 • Het gemeentebestuur ondersteunt of organiseert een activiteit voor of door amateurkunstenaars

 

 • De Vlaamse beleidssubsidies voor cultuur zijn ontvangen

 

 • Door samenwerking met de Haspengouwse Academie voor Podium en Beeld is er in Nieuwerkerken een aanbod deeltijds      kunstonderwijs voor kinderen van het lager onderwijs.
 • De Haspengouwse Academie voor Podium en Beeld wordt voldoende gepromoot via voorstellingen, tentoonstellingen of      proeflessen en de proclamatie is georganiseerd.

 

Actieplan

AP3.2.02 Het creëren van een evenementvriendelijk klimaat en de organisatie van laagdrempelige socio-culturele activiteiten en toeristische activiteiten, huldigingen en bijeenkomsten, bevorderen gemeenschapsvorming en dragen bij tot de dynamische ontwikkeling en levendigheid van Nieuwerkerken.

 

Acties:

 • Dienst vrij tijd richt een feestloket op
 • De gemeente herdenkt het ontstaan van WOI 100 jaar geleden (in 2014)
 • De receptie wapenstilstand is georganiseerd

 

 • De gemeente aanvaardt de begeleiderspas voor de door haar georganiseerde culturele en sportactiviteiten
 • Subsidies straat- en wijkfeesten zijn uitgekeerd
 • De prijzen voor jeugd, cultuur sport en Nieuwerkerkenaar en jubilerende verenigingen zijn uitgereikt

 

 • De kermissen met optredens, kermislopen en wielerkoersen zijn georganiseerd
 • .De kerstmarkt met optredens is georganiseerd
 • Nieuwerkerken feest is georganiseerd (enkel nog in 2014)

 

 • De vergunningen voor kienspelen zijn afgeleverd
 • Er is logistieke ondersteuning geboden voor het afsluiten van verzekeringen voor vrijwilligers van de verenigingen
 • De relatiegeschenken zijn uitgedeeld
 • De jubilarissen zijn gevierd
 • De aankondigingspanelen zijn verkocht
 • Het frame aan oc De Brug is ter beschikking gesteld.
 • De 50-jaringen viering is georganiseerd

 

 • De nieuwjaarsreceptie is georganiseerd en de jubilerende verenigingen zijn gevierd
 • De opgeleverde werken zijn officieel geopend

 

 • Toerisme: de gemeente participeert in toerisme Haspengouw
 • Toerisme: horecazaken worden gepromoot via toerisme Limburg
 • Toerisme: de huidige picknickplaatsen worden gepromoot doorr toerisme       Limburg
 • Toerisme: de gemeente verkoopt toeristische kaarten in het sociaal huis
 • Toerisme: lokale horecazaken verdelen picknickmanden aan fiets- en wandeltoeristen en worden gepromoot door Toerisme Limburg
 • Toerisme: het gemeentebestuur begeleidt lokale horeca om erkend te worden als fietscafé
 • Toerisme: de gemeente stimuleert fruitbedrijven om deel te nemen aan de actie ‘fruit’ van toerisme Limburg.

 

Actieplan

AP3.2 .03 De gemeente beschikt over een laagdrempelige bibliotheekwerking in samenwerking met de stad Sint-Truiden die gepromoot wordt

 

Acties

 • De gemeente beschikt over een bibliotheek die minstens 12 uur per week geopend is op gebruiksvriendelijke uren
 • In samenwerking met de basisscholen organiseert de gemeente een activiteit in het kader van de jeugdboekenweek
 • Het gemeentebestuur organiseert een literair ontbijt
 • De gemeente neemt deel aan het project boekbaby’s;
 • De uitleenpost te Nieuwerkerken wordt uitgebreid en gemoderniseerd ter vervanging van de uitleenpost in Wijer

 

Actieplan

AP3.2 06 Door de organisatie en ondersteuning van een aangepast activiteitenaanbod worden senioren mobiel gehouden en wordt de vereenzaming van senioren tegengegaan.

 

Acties

 • De seniorenraad is administratief, financieel en logistiek ondersteund
 • Het seniorenfeest is georganiseerd
 • De gemeente neemt deel aan de Limburgse sporteldag, organiseert seniorensportdagen en danslessen voor senioren
 • Er wordt vorming georganiseerd voor senioren

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...