Meerjarenplanning cultuur

Voor de nieuwe zesjarige planningsperiode (2014-2019) moesten er geen sectorale plannen, en dus ook geen apart cultuurbeleidsplan, meer ingediend worden bij de Vlaamse Overheid . De volledige planning op gemeentelijk niveau , dus ook de beleidsplanning rond lokaal cultuurbeleid, bibliotheek en cultuur- en gemeenschapscentra, wordt geïntegreerd in het strategische meerjarenplan van de gemeente.

 

De meerjarenplanning van de gemeente bevat 1 beleidsdoelstelling waarin alle actieplannen betreffende cultuur vervat zitten:

" De gemeente versterkt en vernieuwt het sociale weefsel en de contacten met en tussen burgers met aandacht voor cultuur, gezondheid en sport voor alle leeftijdscategorieën en bevolkingsklassen."

 

Volgende actieplannen onder deze beleidsdoelstelling hebben rechtstreeks betrekking op cultuur en gemeenschapsvorming (feestelijkheden):

 

1) Een gediversifieerd laagdrempelig  cultuuraanbod, het opzetten van intergemeentelijke samenwerking, ondersteuning van lokale verenigingen en kunstenaars, optimaliseert de cultuurparticipatie, van de burgers.

2) Het creëren van een evenementvriendelijk klimaat en de organisatie van een laagdrempelige socio-culturele en toeristische activiteiten, huldigingen en bijeenkomsten, bevorderen gemeenschapsvorming en dragen bij tot de dynamische ontwikkeling en levendigheid in Nieuwerkerken

3) De gemeente beschikt over een laagdrempelige bibliotheekwerking in samenwerking met de stad Sint-Truiden die gepromoot wordt.

4) Door de organisatie en ondersteuning van een aangepasts acitviteitenaanbod worden senioren mobiel gehouden en de vereenzaming van senioren tegengehouden (sport en feestelijkheden)

 

Onder deze actieplannen vallen nog verschillende acties.

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31