Gratis advies bij bouwen, verbouwen, renoveren, verhuizen naar een betere woning.

Om een goed woonbeleid te kunnen voeren besliste de gemeente Nieuwerkerken

om een samenwerkingsverband aan te gaan met de stad St-Truiden. Dit kadert in het Besluit Vlaamse Regering van 21 september 2007, het project loopt minstens over een periode van 3 jaar (2014-2016). Dankzij de financiële inbreng van de Vlaamse gemeenschap, de provincie Limburg en onze gemeente wordt dit aanbod mogelijk gemaakt.

Het samenwerkingsverband voert haar activiteiten uit onder de naam ‘Aangenaam Wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden’. Voor de uitvoering van de activiteiten wordt een beroep gedaan op vzw Stebo uit Genk, dat reeds jarenlange expertise heeft uitgebouwd op het vlak van wonen.

 

Goed wonen is immers belangrijk. Goed wonen betekent wonen in een goede woning, die aangepast is aan de behoeften van zijn bewoners, die betaalbaar is én in een aangename woonomgeving gelegen is. Werken aan de woonkwaliteit heeft dus aandacht nodig.

Binnen het samenwerkingsverband zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van een woonvisie op het niveau van onze gemeente. Er zal ook op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd worden met onze lokale woonactoren om deze visie mee te ontwikkelen en vervolgens over te gaan tot concrete acties.

 

Als inwoner van de gemeente Nieuwerkerken kan je beroep doen op de adviseurs van Stebo Wonen. Het is een dienst waar je als huurder of eigenaar terecht kan met vragen over het verbeteren van je woonsituatie. De adviseurs geven je GRATIS deskundig advies en begeleiding, zowel op technisch vlak als naar premies en tegemoetkomingen. Het kan gaan over: verbouwen of renoveren, verhuizen naar een betere woning, voorbereiden van een bouwaanvraag, advies rond renovatiepremies, energiepremies, premies voor woningaanpassing, sociale leningen, en zo verder.

Vanaf 14 januari 2014 kan elke inwoner van onze gemeente gebruik maken van het vrije spreekuur dat ieder tweede en vierde dinsdag van de maanddoorgaat inhet sociaal huis tussen 9.30 en 11.30 uur. Hier kan je terecht met vragen over premies, tegemoetkomingen e.d. die te maken hebben met de verbetering en het energiezuinig maken van je woning. Indien nodig wordt je geholpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Er zullen in de loop van het jaar ook informatiemomenten georganiseerd worden rond verbouwen, renoveren, energie besparende maatregelen e.d., zowel naar de technische aspecten als naar de premies toe.

Je wilt bouwen, verbouwen, renoveren of verhuizen naar een betere woning…

Je wilt advies over premies voor woningaanpassing, voor renovatie of voor energiemaatregelen….

 

 

 

VOOR GRATIS EN DESKUNDIG ADVIES IN NIEUWERKERKEN

Vrij spreekuur

iedere tweede en vierde dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur (eventueel vervalt een zitdag in de zomervakantie)

in het sociaal huis

Breng, indien mogelijk, facturen, offertes en de laatste aanslagbiljetten van de belastingen mee.

 

Contactgegevens Stebo Wonen – vzw Stebo

Spreekuur en premie-advies: Heidi Castermans (GSM 0471 33 98 30)

Technisch advies: Katleen Geets (GSM 0474 80 24 52)

Coördinatie activiteiten: Hilde Van Ransbeke (tel. 089 32 95 30)

www.www.stebo.be/wonen

mail: wonen@stebo.be

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...