Vergunning voor afschieten vuurwerk op oudejaarsnacht

Voor het stockeren en afsteken van klein vuurwerk in Nieuwerkerken tijdens oudejaarsnacht heeft u een vergunning nodig van de burgemeester.

 

Artikel 21 van het gemeentelijke politiereglement dient nageleefd te worden:

"Het is verboden, zowel op het openbaar als privédomein, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of rookbussen te laten ontploffen.

De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk* toestaan.

 

* Onder feestvuurwerk wordt verstaan: vuurpijlen, vuur- of zwermpotten, batterijen van vuur- of zwermpotten en gemengde batterijen die een sterke knal veroorzaken, geweerklappers (petarden) liniaaltjes en rolletjes van petarden en soortgelijk vuurwerk bestemd om een sterke knal voort te brengen, kleine vuurwerkartikelen zoals voetzoekers, zevenklappers, vulkanen en staartsterren.

 

Met de vergunning krijgt u de toelating om vuurwerk af te steken in de nacht van 31 december op 1 januari.

U dient uw aanvraag te doen bij de Preventiedienst van de gemeente Nieuwerkerken via het aanvraagformulier vuurwerkvergunning. U kan dit formulier krijgen op het Sociaal Huis of via de website www.nieuwerkerken.be.

 

Uw aanvraag wordt ter kennisgeving doorgegeven aan de politie en de brandweer.

 

De politie vraagt om onderstaande richtlijnen na te leven:

- Bij het afsteken van het vuurwerk dient men rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van dieren in de weiden in de omgeving. Dieren zijn zeer gevoelig voor vuurwerk en knallen en kunnen hierdoor opgeschrikt worden met alle gevolgen vandien.

- Het vuurwerk mag niet afgestoken worden in de richting van dieren in de weide.

- Men dient eveneens een brief te bezorgen aan de buurtbewoners, zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen worden voor hun huisdieren (vooral deze die buiten verblijven).

 

De brandweer vraagt om volgende veiligheidsmaatregelen te treffen:

- lees de gebruiksaanwijzing

- bewaar het vuurwerk op een droge plaats, verwijderd van elke verwarmingsbron en afgeschermd voor kinderen

- duidt één volwassen en nuchter persoon aan voor het afsteken van het vuurwerk

- de afsteker beschermt zich door het dragen van een veiligheidsbril, zijn of haar kledij mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn; draag nooit een loshangend sjaaltje

- zorg dat het vuurwerk stevig en stabiel geplaatst wordt. Steek de vuurwerkpijlen in een fles, die in een krat staat

- zet vuurwerkpotten klem tussen twee bakstenen

- steek het vuurwerk aan met een lont, een sigaar of sigaret, gebruik geen lucifers of aansteker

- steek geen vuurwerk uit de hand aan

- zorg ervoor dat de toeschouwers minimaal 6 meter van de aansteekplaats verwijderd zijn

- weigeraars, vuurwerk dat niet afgaat, nooit opnieuw aansteken

- na beëindiging van het vuurwerk: ruim alles op, bewaar weigeraars in een emmer onder zand, en breng het naar het

containerpark, niet in een huisvuilzak!!

Indien het toch fout zou gaan:

- brandende kledij doven door rollen over de grond

- brandwonden alleen afkoelen met koud drinkwater, geen zalf gebruiken

- een huisarts bijroepen

- bij ernstig ongeval de ambulance oproepen

 

Voor het afsteken van spektakelvuurwerk dient de organisator een aanvraag te richten naar het college van burgemeester en schepenen. De vuurwerkmaker moet een veiligheidsdossier bezorgen aan de gemeente. Er moet een gunstig advies zijn van brandweer, politie en het college van burgemeester en schepenen.

 

Voor meer info kan u terecht bij de Preventiedienst (Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken)

preventie@nieuwerkerken.be of 011/48 03 77

Contact

madiwodovrzazo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
28/09 : Dorpsrestaurant
Kan u moeilijk ter plaatse raken of wenst u meer info, neem dan contact op met het... Meer...
06/10 : Wie is er bang voor Virginia Woolf
Wie is er bang voor Virginia Woolf? (Who’s afraid of Virginia Woolf?)... Meer...
05/11 : Tweedehandsbeurs gezinsbond
Verkoop van tweedehandskinderkleding en -kinderspeelgoed in organisatie van de... Meer...