Lezingenreeks 'De Eerste Wereldoorlog in Haspengouw'

Sinds enkele maanden werkt het Rijksarchief te Hasselt en de erfgoedcel Haspengouw (vóór 1 januari 2012 erfgoedcellen Tongeren en Sint-Truiden) samen aan het project 'De Eerste Wereldoorlog in Haspengouw'. In het kader van dit project worden in 2012 nog een aantal interessante lezingen georganiseerd op diverse plaatsen in Zuid-Limburg.


Bernhard Liemann – woensdag 18 januari 2012 – Borgloon

Kleine steden in de Groote Oorlog. Belgische, Duitse en Nederlandse perspectieven uit de grensregio's.

Historicus Bernhard Liemann, verbonden aan het 'Zentrum für Niederlande-Studien' van de Universiteit van Münster, zal tijdens deze lezing zijn vergelijkend onderzoek over Belgische, Duitse en Nederlandse steden in de grensregio's toelichten.

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Een oorlog op zo'n grote schaal was nog niet eerder voorgekomen. Na de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 vluchtten vele mensen uit Haspengouw naar het nabijgelegen neutrale Nederland. De grenzen werden echter gesloten waardoor families moeilijk met elkaar in contact konden komen en economische betrekkingen met de aangrenzende buitenlandse gebieden verloren gingen.

Wat betekende deze oorlog voor het bezette Tongeren, het neutrale Roermond en het toen nog Duitse Eupen? Speciaal voor ons zal Bernhard Liemann de klemtoon leggen op de stad Tongeren en zijn inwoners.

Locatie: Gasthuiskapel, Graethempoort 3bis, Borgloon

 

Alex Vanneste – woensdag 15 februari 2012 - Riemst

Een moordende draad aan de grens tijdens de Eerste Wereldoorlog

Professor Alex Vanneste, verbonden aan de universiteit van Antwerpen, zal tijdens deze lezing een aspect van de Eerste Wereldoorlog bespreken dat voor velen tot de verbeelding spreekt, namelijk de elektrische draad die geplaatst werd op de grens met het neutrale Nederland.
Vanaf het voorjaar 1915 plaatste de Duitse bezetter aan de Belgisch-Nederlandse grens, van Vaals tot Cadzand, een elektrisch geladen draadversperring. Het was de bedoeling van de Duitsers om allerlei voor hen hinderende activiteiten tegen te gaan. Die lastige Belgen moesten ingekooid worden! Dat was evenwel buiten de waard gerekend: met de hulp van de geallieerde inlichtingsdiensten slaagden de Belgen er alsnog in om het grootste deel van hun verzetsactiviteiten verder te zetten.

In de lezing wordt ingegaan op de redenen van de plaatsing van de draadversperrring, op de manier waarop het moordend hekwerk door de Duitsers werd gebouwd en bewaakt en op de wijze waarop de Belgische spionnen en grensgangers de elektrische draadversperring te lijf gingen.De lezing wordt opgefleurd met tal van originele foto's en bewegende beelden daterend uit de periode van de Eerste Wereldoorlog.

 

Locatie: Gemeentehuis, Raadzaal, Maastrichtersteenweg 2b, Riemst

 

Piet Veldeman – Woensdag 14 maart 2012 – Sint-Truiden

Reservetroepen of operetteleger? Geschiedenis van de burgerwacht in België (1830-1920)

Historicus Piet Veldeman, verbonden aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, zal tijdens deze lezing een vergeten instelling onder de aandacht brengen. In België bestond er tussen 1831 en 1914 immers een burgerwacht of 'garde civique', een grondwettelijke instelling die zowel voor ordehandhaving als landsverdediging kon ingezet worden. Het eerste deel van de lezing is gewijd aan de boeiende geschiedenis van de burgerwacht tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De instelling wordt gekaderd in een politieke, militaire en sociale context en er is ook veel aandacht voor de eigentijdse beeldvorming. In een tweede deel worden de lotgevallen van de burgerwacht in 1914 behandeld. Militair had de overheid absoluut geen vertrouwen in de instelling maar bij de ordehandhaving leek er wel een belangrijke taak weggelegd voor meer dan 45.000 burgersoldaten. De Duitse legerleiding beschouwde de wachten echter als vrijschutters of 'franc-tireurs' en geruchten over represailles zorgden voor heel wat nervositeit. Vooral toen midden augustus 1914 bleek dat de burgerwacht in extremis toch nog een militaire rol te spelen had...

 

Locatie: CC de Bogaard, zaal C, Capucienessenstraat 8, Sint-Truiden

 

Paul Vrijens – Woensdag 18 april 2012 - Gingelom

De Eerste Wereldoorlog in het grensdorp Kanne

De Eerste Wereldoorlog, ook wel de Groote oorlog genoemd, was een wereldconflict dat de kaart van Europa grondig hertekende. Maar deze oorlog liet zich ook voelen in de kleine dorpen op het platteland. Kanne was zo'n dorp en lag bovendien vlak aan de grens met het neutrale Nederland. Tijdens deze lezing legt Paul Vrijens de klemtoon op hoe de gang van zaken in het dorpje veranderde ten gevolge van de oorlog.

De constante angst voor de Duitse bezetter, die continu aanwezig was omdat de grens met Nederland moest bewaakt worden. De schaarsheid en hoge kost van sommige voedingswaren, de opeisingen die naarmate de oorlog vorderde steeds erger werden… In Kanne waren er ook meer dan tachtig soldaten op een bevolking van achthonderd mensen waardoor bijna iedereen iemand kende die moest gaan vechten, krijgsgevangene was genomen of gesneuveld was. Door de oorlog ging ook de wereld voor vele dorpsbewoners open doordat ze hun dorp en vertrouwde omgeving (moesten) verlaten.

 

Locatie: Bibliotheek, Polyvalente zaal, Surlet de Chokierstraat 4, Gingelom

 

 

De lezingen beginnen telkens om 19.30u en de toegang is gratis.

 

Voor meer informatie over de lezingen kan u het Rijksarchief te Hasselt contacteren op 011 22 17 66 of surfen naar www.erfgoedcelsinttruiden.be

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31