Opcosenstraat - stand van zaken

Zicht op de wegenwerken in de Bergstraat en Opcosenstraat (vanaf Dorpsstraat)

Na de lange winterperiode zijn de werken in de Opcosenstraat weer opgestart.

Wat mogen wij de volgende maanden nog verwachten ?

1.     Eerst zal aannemer Gemoco de inspectieputten van de riolering ophalen en van de definitieve deksels voorzien.

2.     Gelijktijdig zal de aanleg van het fietspad gebeuren met aansluitend de aanleg van de parkeerplaatsen aan het buurthuis Ter Cose en zaal Pako.

3.     Indien de weersomstandigheden gunstig zijn,  zal de oude riolering opgebroken worden en zullen de bermen in orde gebracht worden.

4.     In de loop van de maand maart zal Infrax de nieuwe openbare verlichting plaatsen.

5.     Nadat al deze werken voltooid zijn, zal begin juni de toplaag asfalt geplaatst worden.

Zo kunnen wij dan vanaf de zomer beschikken over een totaal vernieuwde weg en riolering. Wij  willen  ons nogmaals verontschuldigen voor de ongemakken tijdens de uitvoering van de werken, maar hopen samen met u fier te kunnen zijn op het uiteindelijk resultaat.         

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28