Milieuhinder

Milieuhinder kan omschreven worden als een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat kan leiden tot geestelijke, en bij ernstige hinder zelfs tot lichamelijke aantasting van het welzijn. De belangrijkste aspecten zijn geluids-, geur-, stof-, rook- en lichthinder.

Hinder is vaak subjectief: wat voor de ene persoon hinderlijk is, is dat niet altijd voor de andere persoon. 

Mogelijke vormen van hinder:

- afval verbranden

- geluidshinder

- geurhinder

- lichthinder

- hinder aanpakken – centraal meldpunt milieuklachten

Spelregels van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft een brochure uitgebracht: 'Spelregels van de politiezone voor een aangename, propere en veilige buurt'.

In deze brochure is het nieuwe politiereglement betreffende openbare rust en netheid, veiligheid en gemak van doorgang opgenomen. Dat werd in de zomer van 2008 goedgekeurd. Deze spelregels bepalen wat mag en niet mag in de politiezone.

Hinder aanpakken – centraal meldpunt mlieuklachten

Is er een hinderprobleem, probeer dan altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de buren of bedrijven die hinder veroorzaken. Misschien zijn ze er zich niet van bewust dat ze hinder veroorzaken. Met een beetje goede wil en wederzijds respect kan er meestal snel een oplossing gevonden worden.
Als het over een bedrijf gaat, dan is het heel belangrijk dat het bedrijf kan nagaan welk deel van het productieproces precies aan de basis ligt van de overlast. Daarom noteer je best het moment waarop de hinder zich heeft voorgedaan, hoe lang het duurde, van waar de wind kwam, welk type geur of geluid je hebt waargenomen (een scherpe, azijnachtige geur, een laag brommend geluid, een hoge fluittoon,...)

Als praten niet helpt en je blijft last ondervinden van het storende lawaai of die onaangename geur? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Milieuklachten van de milieudienst op het nummer
011 48 03 73 of via e-mail: meldpunt@nieuwerkerken.be Voor zéér dringende meldingen kan u na de kantooruren steeds contact opnemen met de politie op het nummer 011 70 19 11 (of 101).
Probeer goed te omschrijven wat het probleem is, en wat de mogelijke bron zou kunnen zijn.

We proberen de bron te vinden en het probleem op te lossen om nieuwe klachten in de toekomst uit te sluiten of de hinder te verminderen.

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...