De Nieuwerkerkenaar 2012

De Nieuwerkerkenaar wordt jaarlijks toegekend aan één of meerdere personen die Nieuwerkerken of een vereniging uit Nieuwerkerken in een positief daglicht stelden d.m.v. een opmerkelijke verwezenlijking of prestatie. Deze persoon of personen zijn van Nieuwerkerken afkomstig, wonen of verblijven er.

Elk jaar kunnen er, naast de winnaars, ook één of meerdere personen eervol vermeld worden. Met een dergelijke vermelding wenst de jury haar erkenning uit te spreken over het geleverde werk. Het moet een stimulans betekenen om op de ingeslagen weg verder te gaan. De kandidaten kunnen genomineerd worden door een persoon of een vereniging uit Nieuwerkerken.  De voordracht van een kandidaat gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager en de genomineerde. De kandidaturen moeten uiterlijk op donderdag 29 november om 24u  ingediend worden bij de dienst vrije tijd.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...