Cultureel Nieuwerkerken

 

cultuur is feest!

 

De visie over cultuur in onze dorpsgemeenschap is: cultuur is ontmoeten. Wij willen cultuur gebruiken om onze inwoners, over de grenzen van de deelgemeenten heen, te laten ontmoeten.

 

In deze visie is er aandacht voor het socio-cultureel werk. We zien dit als een verzamelterm voor activiteiten, verenigingen, organisaties en voorzieningen waarmee een belangrijk deel van de Nieuwerkerkense bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft. Wanneer mensen deelnemen aan een activiteit in het gemeenschapscentrum, meezingen met het plaatselijke koor, deel uitmaken van een rockgroepje, lid zijn van een amateurtoneelgroep of een lokale fanfare, wanneer ze actief of passief lid zijn van een vrouwenbeweging, als beeldend kunstenaar, als bibliotheekbezoeker, als bezoeker van de feestweek, ... zijn ze deelnemers aan het socio-cultureel werk. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat het gaat om actviteiten in de vrije tijd, meestal beoefend in groepsverband maar soms ook individueel.

 

Het gemeentebestuur wil een voorwaardenscheppend beleid voeren, erop gericht lokale culturele actoren hun ding te laten doen. Daartoe biedt zij uiteenlopende ondersteuning, zowel logistiek, financieel als op het gebied van promotie. Op deze manier wil de gemeente het bestaande aanbod impulsen geven.

Momenteel genieten de socio-culturele verenigingen al een financiële ondersteuning voor hun werking via de cultuurraad en mogen zij tegen voordeeltarieven gebruik maken van de culturele infrastructuur en uitleendienst van de gemeente. Lokale culturele actoren die kwaliteitsvolle culturele projecten organiseren kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van gemeentelijke subsidies.

 

Daarnaast wenst het bestuur een eigen gemeentelijk cultuuraanbod te ontwikkelen, vooral met de bedoeling mensen rond cultuur, in de brede zin van het woord, samen te brengen.

Voor het creëren van het gemeentelijk aanbod, opteert ze om aanvullend te werken op de activiteiten van andere culturele actoren of om hen te engageren als partners.

 

In heel wat gevallen prefereert het gemeentebestuur de rol van coördinator/begeleider op zich te nemen. Deze rol zal vooral worden uitgeoefend in het kader van Vlaamse en/of landelijke initiatieven.

 

Cultuur in onze gemeente mag geen voorrecht zijn van een klein elitegroepje maar dient ter beschikking te staan van alle inwoners. Cultuur en kunst moeten ook grenzen verleggen. Dit gebeurt letterlijk met de uitreiking van (intergemeentelijke) cultuurcheques door Herk-de-Stad, Halen, Nieuwerkerken, Geetbets en Lummen aan al hun meerderjarige inwoners. Iedere meerderjarige inwoner van deze vijf gemeenten krijgt jaarlijks twee cheques van € 5 , m.a.w. een korting van € 10 per persoon per kalenderjaar.

Bovendien krijgen al onze inwoners de kans om gratis cultuur in huis te halen door het boeken van een huiskamerconcert waarop ze vrienden, buren en familie kunnen uitnodigen.

 

 

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met cultuur en de drempel zo laag mogelijk te houden, koppelt het de gemeente culturele activiteiten aan diverse manifesties. Cultuur als feest mag!!!

 

Ik nodig u allen uit om samen met ons te genieten van cultuur in onze gemeente.

 

Dries Deferm

schepen van cultuur

 

 

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...