Gemeentelijke ondersteuning culturele projecten

De gemeente Nieuwerkerken voorziet in ondersteuning voor de organisatie van kwaliteitsvolle culturele projecten.

 

Vanaf 1 oktober 2011 gaat er een vernieuwd reglement in voege dat het vorige reglement (culopza-projecten) vervangt en versoepelt.

 

Verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad krijgen de kans om kwaliteitsvolle culturele projecten te organiseren in het gemeenschapscentrum Nieuwerkerken (op locatie buurthuis Ter Cose of locatie ontmoetingscentrum De Brug) of op een andere door hen te kiezen locatie. Het vorige reglement bepaalde dat de culturele activiteit diende plaats te vinden op een zaterdag, ook dit is niet meer verplicht. Indien de vereniging kan bewijzen verlies geleden te hebben, kan deze een financiële tussenkomst bekomen van maximum € 1250.

 

Een cultureel project georganiseerd door privé-personen van Nieuwerkerken in het gemeenschapscentrum (buurthuis Ter Cose of OC De Brug)  kan door de gemeente slechts minimaal ondersteund worden. Dit wil zeggen dat de organisator gratis de randvoorwaarden voor het slagen van de activiteit aangeboden krijgt maar niet kan genieten van een financiële tussenkomst bij verlies.

 

De aanvragen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Er zijn nog  twee data voor het indienen van aanvragen in 2011 : 15 oktober voor alle projecten die lopen tussen 1 november en 30 november en 1 november voor alle projecten die lopen tussen 1 december 2011 en 30 april 2012.

Vanf 2012 zijn er drie data voor het indienen van aanvragen: 1 januari voor alle projecten die lopen tussen 1 mei en 31 augustus, 1 mei voor alle projecten die lopen tussen 1 september en 31 december, 1 september voor alle projecten die lopen tussen 1 januari en 30 april van het jaar erop volgend.

Aanvraagformulieren voor zowel privé-personen als verenigingen zijn te verkrijgen op de cultuurdienst.

Meer info betreffende de voorwaarden waaraan een cultureel project dient te voldoen en van welke ondersteuning u kan genieten,  vindt u in het vernieuwd gemeentelijk reglement ter ondersteuning van culturele projecten

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28