Afvalpreventie

Beter nog dan afval goed sorteren en meegeven bij de ophaling of brengen naar het containerpark, is het te voorkomen. Dat kan op diverse manieren. Voorkomen is best, en als dat niet mogelijk is: hergebruik (bv door naar de kringwinkel te brengen).

Geen reclame, telefonische aanbiedingen, telefoongidsen meer?

We worden om de haverklap bestookt met drukwerken, telefonische oproepen, enkele loodzware telefoongidsen. Onder andere uit ecologisch standpunt, in het digitale tijdperk des te meer, is het nuttig om hier een halt aan toe te roepen. Hieronder enkele manieren om dat met enkele clicks te doen.

 

Geen ongevraagde reclame op naam meer? 

U wenst geen ongevraagde reclame op naam meer te ontvangen via de post of per telefoon, van geen enkel bedrijf dat lid is van de bdma (Belgian Direct Marketing Association)? De Robinson-lijst biedt u de oplossing.

Welke bedrijven zijn lid van de bdma?

Klik hier en ontdek de ledenlijst van de bdma. Or surf naar de bdma website www.bdma.be en klik op de button "Who's who?" op de homepagina.

Hoe werkt de Robinson-lijst ?

Wilt u weten hoe de Robinson-lijst precies werkt? Wat er gebeurt met de gegevens die u opgeeft? Hoe lang het duurt vooraleer u niet meer gecontacteerd wordt? Of deze dienst echt helemaal gratis is? Klik dan hier en u krijgt meer informatie over de Robinson-lijst, alsook een antwoord op de meest gestelde vragen.

Hoe komt u aan mijn naam?

Waarom en hoe contacteren bedrijven u persoonlijk, zelfs zonder dat u hierom gevraagd hebt ? Waar en hoe komen ze aan uw naam? Welke rechten heeft u als consument? Voor een antwoord op deze en andere vragen, klik hier.

De Robinson-lijsten

Door u in te schrijven op de Robinson-lijst, geeft u aan de bedrijven te kennen dat u geen reclame op naam meer wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf dat lid is van de bdma (Belgian Direct Marketing Association). de bdma (Belgian Direct Marketing Association)ontwikkelde twee verschillende Robinson-lijsten :

· Robinson Phone om geen reclame-aanbiedingen per telefoon meer te ontvangen
· Robinson Mail om geen reclame op naam per post meer te ontvangen

N.B.: Er bestonden andere Robinson-lijsten, maar deze werden n.a.v. de getroffen schikkingen van de wetgever verwijderd. Het gaat hier over de Robinson-lijsten Fax, E-mail en SMS. Namelijk, de bedrijven die consumenten willen bereiken die niet klant zijn, moeten bij wet de consument toestemming vragen om zijn/haar faxnummer, emailadres of GSM-nummer (voor SMS-acties) te gebruiken.

 

www.robinson.be

 

 

Geen ongeadresseerd drukwerk meer in mijn bus?

 

Hiervoor kan u via onze milieudienst stickertjes aanvragen om op je brievenbus te kleven. Je hebt de keuze tussen helemaal geen ongeadresseerd drukwerk (behalve de officiële berichtgeving van de overheid (b.v. infozine en nieuwsbrieven van het gemeentebestuur, politiekrant, …) te ontvangen, of nog wel de regionale pers (weekkrant, passé partout, …) maar niet de losse reclamefolders in je bus bezorgd te krijgen.

 

Info: milieu@nieuwerkerken.be of 011 48 03 73, sociaal huis, Kerkstraat 113

 

 

Niet langer telefoongidsen ontvangen?

 

Via deze link kan u melden dat u geen gedrukte exemplaren van de witte gids en gouden gids meer wenst te ontvangen. Als u dat voor half oktober doet, heeft dat effect op het daaropvolgende jaar:

 

www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen

Selectief slopen en sorteren in de bouw

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen.

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen.een werf met gesloopte muren, badkuip etc

Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

 

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

 

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen echter een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Contact

Milieudienst
Kerkstraat 113
3850 Nieuwerkerken
Tel 011 48 03 76
Fax 011 67 37 00
milieu@nieuwerkerken.be
http://www.nieuwerkerken.be
madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...