Oprichting Gecoro van 13 september 2007

Overeenkomstig artikel 9 § 1 van het decreet d.d. 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen, heeft het gemeentebestuur een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening opgericht. De commissie bestaat uit negen leden, omvattende drie deskundigen en zes door de maatschappelijke geledingen voorgedragen leden.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...