Fauna en flora

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn, zowel dat van wilde over dat van gedomesticeerde hobby- en gezelschapsdieren tot dat van voor commerciële doeleinden gefokte exemplaren is een recht. Een aantal organisaties hebben hierrond hun werking opgebouwd.

 

Ook de flora heeft haar belangenorganisaties.

 

We geven hieronder de websitegegevens van enkele van hen:

 

- Natuurhulpcentrum vzw: www.natuurhulpcentrum.be

- BOS+: www.bosplus.be

- Natuurpunt: www.natuurpunt.be

- Dierenasiel Sint-Truiden: www.dierenasielsinttruiden.be

- Gaia: www.gaia.be

Vogelbescherming

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Walburgstraat 37
B-9100 Sint-Niklaas
03 296 26 80
info@vogelbescherming.be
www.vogelbescherming.be

 

Hier kan je de brochure Pest dat dier mij? downloaden, met daarin een heleboel tips om in harmonie samen te leven met de dieren in onze omgeving.

Problemen met wilde dieren

Doordat wij als mens jarenlang de natuurlijke habitat van de dieren zijn gaan bevolken, zitten we nu vaak met de problemen. Vaak hebben de dieren hun leefgebied moeten verlaten en moeten ze dus op zoek naar andere plekken om te overleven. En maar al te dikwijls komen ze dan onvermijdelijk in contact met de mens. Dat kan gaan van vogels die nesten bouwen in schoorstenen tot reigers die siervijvers als een makkelijk doelwit zien.

Gelukkig zijn er voor al deze problemen vaak zeer dier- en natuurvriendelijke oplossingen. Via onderstaande link naar het natuurhulpcentrum krijg je een kort overzicht over mogelijke oplossingen voor problemen met wilde dieren.

 

http://www.natuurhulpcentrum.be/index.php/problemen-met-wilde-dieren

 

Als dat niet lukt, kan er onder strikte voorwaarden (o.a. melding via een formulier) tot bestrijding overgegaan worden. Meer hierover vind je via onderstaande links.

 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Bestrijding/Bestrijding_van_wild.aspx

 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Soorten/Overig_wild/Vos.aspx

 

Steenmarters


Ooit was de Steenmarter een erg zeldzaam dier. Ze werden massaal vervolgd en waren ook vrij kieskeurig in de keuze voor hun leefgebied. Die situatie is recent veranderd door de opkomst van een nieuw 'type' steenmarter, dat zich helemaal heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Meer info: http://steenmarter.be/984

 

 

Indienen van een schadedossier bij ANB : www.natuuralsgoedebuur.be/nl-BE/Schadevergoeding 

 


Vossenschade - meldpunt
De Hubertusvereniging Vlaanderen vzw heeft een meldpunt opgericht om vossenschade te melden via een invulformulier dat voor ieder toegankelijk is.

De link naar het formulier is: http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx op de website van de Hubertusvereniging www.hvv.be

Uw gegevens dragen bij tot een beter beeld van de problematiek op Vlaams niveau.

Contact

Milieudienst
Kerkstraat 113
3850 Nieuwerkerken
Tel 011 48 03 76
Fax 011 67 37 00
milieu@nieuwerkerken.be
http://www.nieuwerkerken.be
  • Rachel Van Acker
madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...