Rijbewijs

Wat?

Iedereen die een motorvoertuig wil besturen, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Bij de dienst burgerzaken kan je een rijbewijs laten:

 • aanmaken;
 • vernieuwen (bijkomende categorie, medische rijgeschiktheid enz.);
 • omruilen (buitenlands rijbewijs omzetten in een Belgisch);

Voor het afleggen van het theoretisch en praktisch examen kan je terecht bij het examencentrum, Industrieterrein Kolmen 1216 te 3570 Alken. Tel.: 078 05 90 05.

Bijkomende inlichtingen: Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Verkeer

 

Voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs moet altijd persoonlijk worden aangevraagd. Dit zijn nu ook elektronische modellen.

Enkele werkdagen na de aanvraag, kan je je voorlopig rijbewijs, persoonlijk of met volmacht, komen afhalen.

Er zijn verschillende soorten voorlopige rijbewijzen. Wat je moet meebrengen bij de aanvraag is afhankelijk van de categorie en het model waarvoor je kiest.

Een overzicht:

 

1. CATEGORIE B
Voor het besturen van voertuigen categorie B (personenwagen) bestaan er 2 soorten van voorlopig rijbewijs:

 • model 18 maanden kan je verkrijgen na het volgen van twintig uur praktijkles in een rijschool (waarvan je een attest voorlegt);

Meebrengen:

- het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum

- je identiteitskaart

- €25

- het bekwaamheidscertificaat uitgereikt door de rijschool

 • model 36 maanden houdt in dat je je stage doorloopt met een begeleider.

Meebrengen:

- het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum

- je identiteitskaart

- €25

 

3. ANDERE CATEGORIEEN
Voorlopig rijbewijs model 3 wordt ook afgeleverd voor andere categorieën en subcategorieën van voertuigen (vrachtwagen, bus, ... )

(behalve voor de categorie B en G).
Aanvragers voor deze andere categorieën moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B dat ten minste 6 jaar afgegeven is en geldig is voor het besturen van het voertuig waarmee hij de kandidaat-bestuurder begeleidt;
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 24 jaar voor de categorieën C, CE, C1, C1E;
 • de leeftijd bereikt hebben van ten minste 27 jaar voor de categorieën D, DE, D1, D1E;
 • geen vervallenverklaring van het recht tot sturen hebben opgelopen gedurende de 3 laatste jaren;
 • de verblijfsvoorwaarden in België vervullen.

Meebrengen:

- het aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum

- je identiteitskaart

- €25

- eventueel attest van de rijschool

- eventueel medisch attest

Elektronisch rijbewijs 

Een rijbewijs vraag je persoonlijk aan op voorlegging van je identiteitskaart en het formulier van het examencentrum. Dat formulier krijg je nadat je geslaagd bent voor een praktisch examen in het examencentrum.

3 à 4 werkdagen na de aanvraag, kan je je rijbewijs, persoonlijk of met volmacht, komen afhalen.

 

Meebrengen:

- je identiteitskaart

- het formulier 'aanvraag om een rijbewijs', volledig ingevuld en ondertekend

- een voorlopig rijbewijs model 18 of 36 voor de categorie B

- eventueel een voorlopig rijbewijs model 3 voor de categorieën A-, A, BE, C, CE, C1, C1+E, D, DE, D1 of D1+E

- eventueel het vereiste medische attest

- €25 

 

Het rijbewijs moet je afhalen binnen 3 jaar nadat je geslaagd voor het praktijkexamen. Anders mag je enkel nog leren rijden via de rijscholen moet je het examen afleggen via de rijschool.

 

Een elektronisch rijbewijs is 10 jaar geldig.

 

Duplicaten bestaan niet. Na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van je elektronisch rijbewijs, kan je enkel een nieuw elektronisch rijbewijs krijgen.

Internationaal rijbewijs

Sommige landen buiten Europa erkennen ons rijbewijs niet. Als je ernaartoe reist en een wagen wilt besturen, is het noodzakelijk een internationaal rijbewijs aan te vragen.
Zelfs als het Belgische rijbewijs erkend is in het land van bestemming kan het zijn dat je, als je een wagen wilt huren, een internationaal rijbewijs moet voorleggen. O.a. in de Verenigde Staten is dat het geval.
Informeer je altijd vooraf! Je kunt hierover informatie krijgen bij je reisbureau of bij de ambassade van je reisbestemming.

 

Meebrengen:

- je identiteitskaart

- je huidig rijbewijs

- 1 identieke, recente en scherpe pasfoto (fotomatrix)

- je vorige internationaal rijbewijs of een bewijs van verlies/diefstal afgeleverd door de politie

- €20

 

2 werkdagen na de aanvraag, kan je je internationaal rijbewijs komen afhalen.

Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig.

Duplicaten bestaan niet. Na verlies, diefstal, beschadiging of vernietiging van je internationaal rijbewijs, kan je enkel een nieuw internationaal rijbewijs krijgen.

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Een buitenlands rijbewijs kan je omwisselen voor een Europees rijbewijs als:

 • dat rijbewijs door de Belgische staat erkend wordt;
 • de geldigheidsdatum niet verstreken is.

Omwisseling is niet verplicht, maar als je dat wenst, moet dat wel gebeuren vóór de geldigheidsdatum van je huidige rijbewijs verstreken is.

Het is wel nodig je rijbewijs te registreren (Europese lidstaten) bij de dienst Rijbewijzen. Het voordeel hierbij is dat je, in geval van verlies of diefstal, een duplicaat kunt vragen.

Wie?
Buitenlanders,houders van een buitenlands rijbewijs, ingeschreven in Nieuwerkerken.

 

Meebrengen:

- je buitenlands rijbewijs

- beëdigde vertaling (in bepaalde gevallen)

- €25

 

5 Werkdagen na de aanvraag, kan je je internationaal rijbewijs komen afhalen.

De omwisseling van een rijbewijs afgeleverd door een niet-EER-lidstaat kan langere tijd duren.

Rijbewijs vernieuwen

In het geval van een bijkomende categorie, medische schifting, ... moet een nieuw rijbewijs aangevraagd worden.

 

Meebrengen:

- je identiteitskaart

- €25

 

afhankelijk van de aanvraag;

 • aanvraagformulier examencentrum en/of voorlopig rijbewijs
  (in geval van nieuw medisch attest is dit aanvraagformulier te verkrijgen bij de bevolkingsdienst)
 • vorig rijbewijs en medisch attest

Rijbewijs G

Het nieuwe rijbewijs G is van toepassing op alle landbouwvoertuigen. Typerend voor deze voertuigen is dat ze allemaal vallen onder de noemer "traag vervoer" en dus niet sneller kunnen dan 40km/u. Het rijbewijs G is enkel verplicht voor bestuurders van landbouwvoertuigen die geboren zijn na 1/10/1982.
Uiterlijk op 1 januari 2009 moeten zij dit rijbewijs in bezit hebben.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de moeilijk te controleren term 'hoeve-veld'.
Er dient alleen nog een onderscheid gemaakt te worden volgens de leeftijd van de bestuurder :

Vanaf 16 jaar is de MTM 20 ton.

Vanaf 18 jaar wordt dit tonnage automatisch opgetrokken tot 44 ton MTM.

Het rijbewijs G kan enkel bekomen worden na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen.

Voor informatie hierrond kunt u terecht bij het examencentrum, Industrieterrein Kolmen 1216 te 3570 Alken.
Tel.: 078 05 90 05;

Bijkomende inlichtingen:

Contact

  • Bevolking
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 60
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: http://www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

  • Rijbewijzen
  • Kerkstraat 113
  • 3850 Nieuwerkerken
  • Tel: 011 48 03 63
  • Fax: 011 67 37 00
  • Email: bevolking@nieuwerkerken.be
  • Website: www.nieuwerkerken.be
 • Openingsuren

    Voormiddag Namiddag
  Maandag  09:00 - 12:00 
  Dinsdag 09:00 - 12:00 
  Woensdag  13:30 - 16:00
  Donderdag 09:00 - 12:00 16:00 - 19:00

   OCMW op donderdag enkel op afspraak!

  Vrijdag 09:00 - 12:00 
     
  Zaterdag GeslotenGesloten
  Zondag GeslotenGesloten  Feestdagen

  Onze diensten zijn gesloten op

  • maandag 1 januari
  • dinsdag 2 januari
  • dag van de arbeid dinsdag 1 mei
  • hemelvaart donderdag 10 mei en vrijdag 26 mei
  • pinkstermaandag 21 mei
  • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
  • woensdag 15 augustus (Maria Hemelvaart)
  • donderdag 1 en vrijdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen)
  • donderdag 15 november (feest van de dynastie)
  • dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag)

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...