Dienst vreemdelingen

De dienst vreemdelingen is belast met:

  • seizoenarbeiders
  • E-ID voor vreemdelingen
  • inschrijven van immigranten
  • ...

Buitenlanders, adreswijziging uit het buitenland

Taak gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is een belangrijke schakel tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (dienst vreemdelingenzaken) en de buitenlander.

Het is voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten:

  • of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen;
  • welke zijn doelstellingen zijn;
  • wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf;
  • of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen;
  • of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen.

 

Eénmaal ingeschreven: hoe kan dan ik reizen binnen en buiten de Europese Unie?

Brochure voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden:

Wat is inburgering?

De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samen-leven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat élke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om "nieuwe Vlamingen" de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen.

Op www.inburgering.be vindt u meer informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg (Sinds 1 januari 2015 hoort Inburgering Limburg bij het Agentschap Integratie en Inburgering)

email: onthaalbureau@limburg.be

website: www.inburgeringlimburg.be

Vestiging Sint-Truiden

 

 

Waar kan ik meer informatie vinden?

  

Elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken

www.dofi.fgov.be

 

Helpdesk i.v.m. stand van zaken visum kort verblijf.

www.dofi.fgov.be

Over arbeidskaarten

over beroepskaarten: de aanvragen tot het verkrijgen, vernieuwen, wijzigen, en in geval van verlies, vervangen van een beroepskaart of arbeidskaart worden bij een ondernemersloket naar keuze ingediend.

www.vlaanderen.be/werk

Visum voor België? Op deze site vindt u tal van veelgestelde vragen en antwoorden.

www.diplomatie.be

Voor alle informatie voor/over vreemdelingen kan u terecht op

vreemdelingenrecht

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...